Logo

Lôn Penymorfa

Llangynnwr

Sir Gaerfyrddin

SA31 2NN

Penymorfa Lane

Llangunnor

Carmarthenshire

SA31 2NN

Pennaeth/Head:
Mr A Davies

Ebost/Email:
admin@llangunnor.ysgolccc.cymru

Ffôn/Tel:
01267 237 841