Gwybodaeth/ Information


Gwybodaeth Gyffredinol 

Isod, cewch wybodaeth gyffredinol am yr ysgol gyfan. Am wybodaeth perthnasol i ddosbarth eich plentyn, cliciwch ar fotwm y dosbarth hwnnw. 

Amserau'r ysgol

 

9.00yb - 3.15yp (gwelwch dudalen we y dosbarth perthnasol am amserau i'ch plentyn)

 

Cinio ysgol 

 

£2.50 y diwrnod 

 

Gwisg ysgol  

 

Byrgyndi

 

Ffrwythau 

afal - 20c 

banana - 20c

tanjerin - 20c (pan ar gael)

 

General Information

Below you will find general information which applies to Llangunnor School as a whole. For specific information regarding your child's class, please click on the relevant class name in the Navigation Bar on the top.
School Times
 
9.00am - 3.15pm (please see specific class information for exact timings)
School Lunch
 
£2.50 per day
School uniform
 
Burgundy
Fruit (see class timetables
for availablity)

 
apple - 20p
banana - 20p
tangerine - 20p (when available)