Llywodraethwyr

School Governors


Cadeirydd

Chairperson: 

 Mr Iwan Davies

Aelodau

Members: 

Mr A Davies - Pennaeth/Head
Mrs Catrin Thomas - Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Head
Mr Gareth Gravell - Is-gadeirydd/Vice Chairperson
Cty Cllr Elwyn Williams
Cllr Robin Griffiths
Mr Emyr James
Ms Sarah Howells
Mrs Allison Bowen
Mr Gareth Rees
Mrs Angharad Vaughan Owen
Mr Dylan Williams
Mrs Hilary Johnson
Mrs Michelle Llewelyn