Staff


Pennaeth/Head

    Mr A Davies 

Dirprwy Bennaeth/Deputy Head

Arthur 

    Mr A G Owen

    Mr A G Owen + Mr Rh Evans

Myrddin 

    Mrs N Elias

   

Llywelyn 

    Mrs C Thomas (Pennaeth Cynorthwyol CA2/KS2 Assistant Head)

Gwenllian 

    Mrs E Morris 

Buddug

Glyndwr 

    Miss G Jones

    Mrs A Vaughan Owen

Rhiannon 

    Mrs M Mason 

Pwyll 

    Mrs M Llewelyn + Mrs L Griffiths

Non

    Miss N Davies + Mrs C Rh Thomas (Pennaeth Cynorthwyol CS/FP Assistant Head ac ALNCO)

Dewi

    Miss J Guest + Mrs Eleri Soanes

 

Athrawon CPA

PPA Teachers

 

Ar Secondiad/On Secondment

 

 

    Mrs T Bowen
    Mr M Griffiths
    Mrs B Howells

   
    Mrs G Evans

 

 

Cynorthwywyr Ymyrraeth

Intervention Teaching Assistants

 

    Mrs S Lewis
    Mrs C Fraser-Jones

Cynorthwywyr Dosbarth

Teaching Assistants

    Mrs D Williams
    Mrs A Bowen
    Mrs M Thomas
    Mrs H Roberts
    Mrs T Eldridge
    Mrs M Williams
    Mrs S Rowlands
    Mrs A Williams
    Mrs A Spagoni
    Miss S Thomas
    Mrs A Jones

 

Swyddog Gweinyddol

Administrative Officer

    Mrs A Thomas

 

Gofalwr

Caretaker

 

Glanhawyr

Cleaners

 

   

    Mr P Hopkins 

 

 

    Mrs A West
    Mrs E Jones
    Mrs D Hancock 

Goruwchwylwyr Cinio

Dinner Supervisor

   

    Mrs C Higgins (Clerc Cinio Ysgol/School Meals Clerk)
    Mrs R Firth
    Mrs A West
    Mrs T Eldridge
    Mrs M Williams
    Mrs A Spagoni
    Miss S Thomas

 

 Staff y Gegin

Kitchen Staff

    Mrs Enid Lewis (Prif gogydd/Head Cook)
    Mrs Eileen Jones
    Mrs Llinos Evans