Staff


Pennaeth/Head

   Mr A Davies 

Arthur 

   Mr Rh Evans

Myrddin 

   Mrs N Elias

 Llywelyn

   Mrs C Thomas (Pennaeth Cynorthwyol CA2/KS2 Assistant  Head)

Gwenllian

    Mrs E Morris

Buddug

Sandde

Glyndwr 

    Miss G Jones

    Mrs G Evans + Mrs T Bowen

    Mr S Thomas
Pwyll     Mrs M Llewelyn

Rhiannon

    Mr S Thomas

Non

    Miss K Evans + Mrs C Rh Thomas (Pennaeth Cynorthwyol CS/FP Assistant Head ac ALNCO)

Dewi

    Miss J Guest

Athrawon CPA

PPA Teachers

    Mrs T Bowen
    Mrs G Evans
   

Cynorthwywyr ac Athrawon Ymyrraeth

Intervention Teachers and Teaching Assistants

 

    Miss C James
    
    Mrs S Lewis

    Mrs C Fraser-Jones

 

 


 

 

Cynorthwywyr Dosbarth

Teaching Assistants

    Mrs D Williams
    Mrs A Bowen
    Mrs M Thomas
    Mrs H Roberts
    Mrs T Eldridge
    Mrs M Williams
    Mrs S Rowlands
    Mrs A Williams
    Mrs A Spagoni
    Miss S Thomas
    Mrs A Jones

Swyddog Gweinyddol

Administrative Officer

    Mrs A Thomas

 

Gofalwr

Caretaker

 

Glanhawyr

Cleaners

 

   

    Mr P Hopkins 

 

    Mrs A West
    Mr R Rees
    Mrs D Hancock 

Goruwchwylwyr Cinio

Dinner Supervisor

   

    Mrs C Higgins 
    Mrs R Firth
    Mrs A West
    Mrs M Williams
    Mrs A Spagoni
    Miss S Thomas
    Mrs S Rowlands
    Mrs A Williams
    Mrs D Hancock

 

 Staff y Gegin

Kitchen Staff

    Mrs Enid Lewis (Prif gogydd/Head Cook)
    Mrs Eileen Thomas
    Mrs Louise Thomas