PLANT

CHILDREN


Polisi Gwrth-fwlio        Anti-bullying Policy

Holiadur Disgyblion/Pupil Questionnaire

 

COFIWCH- Ddarllen bob nos./REMEMBER - To read every night.

 

Os ydych yn chwilio am rywbeth i'w wneud, beth am ddatblygu'ch sgiliau prosesu geiriau ar
If you are looking for something to do, improve your word processing skills on

http://www.bbc.co.uk/schools/typing 

neu defnyddiwch J2launch i ddatblygu eich sgiliau TGCh a chreu cywaith ar un o themau'r tymor.

or, use J2launch to develop your ICT skills and work on a project on one of the terms' themes.

 

Logo Hwb