Darllediadau cymruFM Broadcasts

Darllediadau cymruFM Broadcasts


Mae nifer o ddisgyblion wedi bod yn rhan o weithdai amrywiol gyda cymruFM i greu darllediadau. Cliciwch ar yr isod i'w clywed:
Many pupils have contributed in various radio workshops with cymruFM to create broadcasts. Click on the following to hear them:

 

Rhaglen Radio Eco Ysgol Llangynnwr/Llangunnor School's Eco Radio Programme

 

Rhaglen Radio Dosbarth Llywelyn/Dosbarth Llywelyn's Radio Programme

 

Rhaglen Radio Dosbarth Arthur/Dosbarth Arthur's Radio Programme