Arthur


Blynyddoedd 4, 5 a 6 Ffrwd Ddwyieithog/Years 4, 5 and 6 Bilingual Stream

Athrawon Dosbarth/Class Teachers: Mr Rh Evans

09.00 - 15.15

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

Dydd Iau/Thursday

Ymarfer corff / PE

Dydd Gwener/Friday

Chwaraeon / Games

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Iaith a Mathemateg i'w gosod ar ddydd Gwener a'u casglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics and Language to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t tim ysgol (ar gael i'w brynu drwy Evans and Wilkins) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED -  School House T-shirt (available through Evans and Wilkins) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.