Dosbarth Dewi


Meithrin/Nursery

Athrawes ddosbarth/Class Teacher: Miss J Guest

09:00 - 15:00  

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’ Amserlen/TIMETABLE  

 

Dydd Llun/Monday

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

Ymarfer corff/

PHYSICAL EDUCATION

Gwisgo dillad ymarfer corff i'r ysgol / PE clothes to be worn to school.  

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc/Practise abc book