Dosbarth Glyndwr


Blwyddyn 3 Ffrwd Gymraeg/Year 3 Welsh Stream

Athro Dosbarth/Class Teacher: Mrs G Evans & Mrs M Mason

09.00 - 15.15 

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Chwaraeon/Games

Dydd Mercher/Wednesday

 

Dydd Iau/Thursday

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Mathemateg/Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics/Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t tim ysgol (ar gael i'w brynu drwy Evans and Wilkins) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED -  School House T-shirt (available through Evans and Wilkins) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.