Dosbarth Glyndwr


Blwyddyn 3 Ffrwd Gymraeg/Year 3 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs T Bowen a Mrs A Roberts

09.00 - 15.15 

Themau'r dosbarth Tymor yr Hydref, 2016/Class themes for Autumn Term, 2016

Hanes - Oes y Tuduriaid/History - The Tudors

Daearyddiaeth - Ail-gylchu/Geography - Recylcling

Gwyddoniaeth - Pethau Byw. Planhigion/Science - Living Things. Plants

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12

Côr tan 4yp/Choir until 4pm

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Chwaraeon/Games

Dydd Mercher/Wednesday

Urdd/Urdd

Ffrwythau/Fruit

Dydd Iau/Thursday

 

Ymarfer corff/Physical Education 

Clybiau Chwaraeon/Games Clubs

Dydd Gwener/Friday

Ffrwythau/Fruit

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Mathemateg neu Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics or Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.