Dosbarth Myrddin


Blwyddyn 1, 2 a 3 Ffrwd Ddwyieithog/Year 1, 2 and 3  Bilingual Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs N Elias

Bl/Yr 1+2 09.00 - 15.00

Bl/Yr 3 09.00 - 15.15

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 

 

  

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

  

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Dydd Mercher/Wednesday

 Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Iau/Thursday

 

Dydd Gwener/Friday

 Chwaraeon Bl.3/Games Yr.3

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Bl.1/ Yr.1  Dydd Mercher -  Mathemateg/Wednesday - Mathematics

 Bl.2/ Yr.2  Dydd Mercher -  Llythrennedd neu Mathemateg/Wednesday - Literacy or Mathematics

Bl.3 Sillafu, Tablau, Mathemateg/Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Yr 3 Spelling, Times Tables, Mathematics/Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t tim ysgol (ar gael i'w brynu drwy Evans and Wilkins) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED -  School House T-shirt (available through Evans and Wilkins) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.