Dosbarth Non


 Derbyn/Reception - Non

Athrawes/Teacher: Mrs C Rh Thomas, Mrs K Lewis & Miss N Davies

09.00 - 15.00

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday


Ymarfer Corff/Physical Education

Gwisgo dillad ymarfer corff i'r ysgol / PE clothes to be worn to school.

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen (Mae angen dod â rhain i'r ysgol yn ddyddiol

Practise abc book or reading book (These need to be brought to school every day)