Dosbarth Pwyll


Blwyddyn 2 Ffrwd Gymraeg/Year 2 Welsh Stream 

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs M Llewelyn 

09.00 - 15.00

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

 


 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Mercher/Wednesday

 


 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu lyfr darllen yn ddyddiol a chyflawni un darn gwaith cartref ychwanegol yr wythnos/Practise abc book or reading book daily and complete one other task weekly.