Dosbarth Pwyll


Blwyddyn 1 Ffrwd Gymraeg/Year 1 Welsh Stream 

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs M Llewelyn 

09.00 - 15.05 

Ein thema y tymor yma yw Teithio a'r GofodOur theme this term is Space and Travel

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £11.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money 40c/p

Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

Esgidiau Glaw/Wellingtons

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen/Practise abc book or reading book