Rhiannon


Blwyddyn 2 Ffrwd Gymraeg/Year 2 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs M H Mason 

09.00 - 15.05 

Ein thema y tymor yma yw Teithio a'r GofodOur theme this term is Space and Travel

 

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £11.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money  40c/p

Ymarfer corff/Physical Education 

 

 

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

Gwaith Cartref Mathemateg/

Maths homework 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr darllen pob nos /Reading book practice every night

Dydd Mercher/Wednesday -  Mathemateg/Mathematics

 

GWISG CHWARAEON - Crys-t chwaraeon yr ysgol (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol), siorts neu gwaelod tracwisg ac esgidiau addas. Byd angen i'r plant ddod i'r ysgol yn eu gwisg ysgol a dod a'u gwisg Ymarfer corff yn y bag.

GAMES KIT - School games t-shirt (can be purchased through school), shorts or jogging trousers and trainers. All children will need to come to school in their school uniform and bring their P.E Kit in a bag.

 

 

Archif

 

Tymor yr Hydref

Rydym wedi bod yn dysgu llawer am yr Hydref drwy wneud amrywiaeth o weithgareddau ar draws y cwricwlwm.

 

We have been learning about the Autumn through various activities across the curriculum.

Hydref 1