Rhiannon


Blwyddyn 1 Ffrwd Gymraeg/Year 1 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mr S Thomas

09.00 - 15.00

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 


 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr darllen pob nos /Reading book practice every night

Dydd Mercher/Wednesday -  Mathemateg/Mathematics

 

GWISG CHWARAEON - Crys-t chwaraeon yr ysgol, siorts neu gwaelod tracwisg ac esgidiau addas. Bydd angen i'r plant ddod i'r ysgol yn eu gwisg Ymarfer corff.

GAMES KIT - School games t-shirt, shorts or jogging trousers and trainers. All children will need to come to school in their P.E Kit.