Dosbarth Sandde


 

Derbyn 2/Reception 2

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs C Rh Thomas

09.00 - 15.00 

Ein thema y tymor yma yw Teithio a'r GofodOur theme this term is Space and Travel

 Amserlen/TIMETABLE

COGINIO - £1 BOB TYMOR/COOKING - £1 A TERM

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £11.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money  40c/p

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

Ymarfer Corff / Physical Education

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen (angen dos â rhain i'r ysgol yn ddyddiol)/Practise abc book or reading book (these need to be brought to school every day)