Gwaith ysgol o Adref / Schoolwork from Home


Dydd Llun 15fed o Fawrth, 2021 ymlaen...
Amserlen gollwng a chasglu disgyblion Cyfnod Allweddol 2:

8:45y.b. Plant i fynd i'w rhesi ar yr iard.
3:15y.p. - Un oedolyn yn unig i ddod i resi ar yr iard er mwyn i ni ryddhau'r disgyblion.


Disgyblion sydd a brawd neu chwaer yn y CS i gyrraedd a gadael yr pryd a'r disgyblion CS hynny.

Monday 15th of March, 2021 onwards...
Drop off and collection timetable for Key Stage 2 pupils.

8:45a.m. Pupils to join their class lines on the yard.
3:15p.m. One adult only to stand on a safe distance spot on the yard so that we can release the pupils.

Pupils with siblings in the FPh can arrive and leave at the same time as those FPh pupils.


 

Dydd Mawrth 23ain o Chwefror, 2021
Amserlen gollwng a chasglu disgyblion y Cyfnod Sylfaen:
Gollwng:
8:50y.b. - Dosbarth Dewi a Dosbarth Non.
9y.b. Dosbarth Rhiannon a Dosbarth Pwyll.
12:30y.p. disgyblion prynhawn Dosbarth Dewi.
Casglu:
11:30a.m. - Dosbarth Dewi (morning pupils).
2:30p.m. - Dosbarth Dewi (afternoon pupils) a Dosbarth Non.
3p.m. - Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll and Yrs 1+2 Dosbarth Myrddin.

Tuesday 23rd of February, 2021
Drop off and collection timetable for Foundation Stage pupils.
Drop off:
8:50a.m. - Dosbarth Dewi (morning pupils) a Dosbarth Non.
9a.m. - Dosbarth Rhiannon a Dosbarth Pwyll.
12:30p.m. - Dosbarth Dewi afternoon pupils.
Collection:
11:30a.m. - Dosbarth Dewi (morning pupils).
2:30p.m. - Dosbarth Dewi (afternoon pupils) a Dosbarth Non.
3p.m. - Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll and Yrs 1+2 Dosbarth Myrddin.


 

Dydd Llun 22ain o Chwefror, 2021.
Amserlen gwersi byw CA2 am yr hanner tymor hwn:
Dosbarthiadau Sandde, Buddug, Gwenllian, MyrddinBl.3, Arthur a Llywelyn - 9:30a.m.
Dosbarth Glyndwr - 10:15a.m.

Monday 22nd of February, 2021.
KS2 timetable - live lessons for this half-term:
Dosbarth Sandde, Buddug, Gwenllian, MyrddinYr.3, Arthur and Llywelyn - 9:30a.m.
Dosbarth Glyndwr - 10:15a.m.


Gwaith Ysgol o Adref Wythnos 6

Schoolwork from home Week 6

Dosbarthiadau Dewi a Non

Dosbarth Rhiannon

Dosbarth Pwyll

Dosbarth Myrddin

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Buddug, Dosbarth Sandde, Dosbarth Gwenllian, Dosbarth Arthur a Dosbarth Llywelyn:
Fe fydd tasgau diwrnod y dosbarthiadau hyn yn cael e rhannu gyda'r disgyblion yn ystod y sesiwn byw ac yn cael eu lanlwytho i'r platfform Hwb i'w cwblhau/The days' tasks for these classes will be shared during the live session and uploaded onto the Hwb platform for completion.

Gwaith Ysgol o Adref Wythnos 5

Schoolwork from home Week 5

Dosbarthiadau Dewi a Non

Dosbarth Rhiannon

Dosbarth Pwyll

Dosbarth Myrddin

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Buddug, Dosbarth Sandde, Dosbarth Gwenllian, Dosbarth Arthur a Dosbarth Llywelyn: Fe fydd tasgau diwrnod y dosbarthiadau hyn yn cael e rhannu gyda'r disgyblion yn ystod y sesiwn byw ac yn cael eu lanlwytho i'r platfform Hwb i'w cwblhau/
The days' tasks for these classes will be shared during the live session and uploaded onto the Hwb platform for completion.

Gwaith Ysgol o Adref Wythnos 4
Schoolwork from home Week 4

Dosbarthiadau Dewi a Non

Dosbarth Rhiannon

Dosbarth Pwyll

Dosbarth Myrddin

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Buddug, Dosbarth Sandde, Dosbarth Gwenllian, Dosbarth Arthur a Dosbarth Llywelyn:
Fe fydd tasgau diwrnod y dosbarthiadau hyn yn cael eu rhannu gyda'r disgyblion yn y sesiwn byw ac yn cael eu lanlwytho i'r platfform Hwb i'w cwblhau/
The days' tasks for these classes will be shared during the live session and uploaded onto the Hwb platform for completion. 

Gwaith Ysgol o Adref Wythnos 3
Schoolwork from home Week 3

Sesiynau byw dyddiol:
Daily live sessions: 

9am - Bl/Yr 4, 5, 6.

10am - Bl/Yr 1, 2, 3.

 

11am - Dosbarth Dewi a Non.

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon

Dosbarth Pwyll

Dosbarth Myrddin

 Ionawr a Chwefror 2021/January and February 2021

Cyfarwyddiadau Sesiynau Ffrydio Byw/ Instructions for Live Stream Sessions 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 1a2

Schoolwork from home Weeks 1+2

Gwersi Byw Dydd Iau'r 7fed, Dydd Llun 11eg, Dydd Mercher 13eg a Dydd Gwener 15fed/
Live lessons Thursday 7th, Monday 11th, Wednesday 13th and Friday 15th:

9am -MYRDDIN, MEITHRIN + DERBYN
9:45am - RHIANNON + PWYLL
10am - ARTHUR
10:30am - GLYNDŴR
11:15am - SANDDE, BUDDUG +GWENLLIAN
12:00 - LLYWELYN

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon

Dosbarth Pwyll

Dosbarth Myrddin

Dosbarth Glyndŵr

Dosbarth Sandde, Dosbarth Buddug a Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Arthur

Dosbarth Llywelyn

 

 


 

 

2020

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 10 - 12
Schoolwork from home Weeks 10 - 12

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 8a9
Schoolwork from home Weeks 8+9

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 6a7
Schoolwork from home Weeks 6+7

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non Ailgylchu gyda Cyw/Recycling with Cyw

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 3-5
Schoolwork from home Weeks 3-5

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnos 1a2
Schoolwork from home Week 1+2

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn